Uw rechten op grond van de GDPR

Het verzamelen en verwerken van persoonsgegevens valt onder een Europese verordening, de zogeheten "GDPR" (Algemene Verordening Gegevensbescherming), die op 25 mei 2018 in werking is getreden.
Overeenkomstig deze verordening heeft u het recht van toegang, verzet, rectificatie, verwijdering, beperking van de verwerking, alsmede het recht op portabiliteit.
U kunt ook, op elk moment en kosteloos, zonder uw verzoek te moeten rechtvaardigen, bezwaar maken tegen het gebruik van uw gegevens voor commerciële prospectie.
Er wordt gespecificeerd dat de uitoefening van sommige van deze rechten ertoe kan leiden dat de beheermaatschappij niet in staat is de dienst van geval tot geval te verlenen.

Om uw rechten uit te oefenen, kunt u een verzoek sturen naar het volgende adres:
Monsieur le délégué à la protection des données,
63 chemin Antoine Pardon,
69814 TASSIN CEDEX.

U heeft ook het recht om een klacht in te dienen bij de Commission Nationale de l’informatique et des Libertés 3 Place de Fontenoy TSA 80715 75334 Paris CEDEX 07 of via de website www.cnil.fr/fr/plaintes.