De filosofie van Crédit Mutuel Asset Management op het gebied van verantwoord beleggen is gebaseerd op de waarden van Crédit Mutuel Alliance Fédérale.

Crédit Mutuel Asset Management, de vermogensbeheerdochter van Crédit Mutuel Alliance Fédérale, sluit zich volledig aan bij de vijf ambities van de Maatschappelijke en Wederzijdse Verantwoordelijkheid (SMR). Verantwoord beleggen is de belangrijkste toepassing hiervan in haar activiteiten. Hiertoe ziet Crédit Mutuel Asset Management erop toe dat de ondernemingen en landen waarin zij belegt, blijk geven van beste praktijken, met name op het gebied van klimaatverandering, bestuur en ontwikkeling van menselijk kapitaal, waarden die de groep na aan het hart liggen.