Principes van het stembeleid van Crédit Mutuel Asset Management

De uitoefening van stemrechten en de dialoog met emittenten zijn essentiële elementen van de verantwoordelijkheid van Crédit Mutuel Asset Management als verantwoordelijke belegger. Dit beleid ligt in de lijn van haar beleggingsstrategie, die erop gericht is op lange termijn een regelmatig rendement te behalen, in overeenstemming met de oriëntaties van de fondsen.

De beginselen van het door Crédit Mutuel Asset Management gevoerde stembeleid zijn:

  • Eerbiediging van de rechten van minderheidsaandeelhouders en billijkheid tussen aandeelhouders
  • Transparantie en kwaliteit van de aan aandeelhouders verstrekte informatie
  • Evenwicht tussen de macht van de bestuursorganen
  • Duurzaamheid en integratie van de langetermijnstrategie van ondernemingen
  • Ondersteuning van beste praktijken op het gebied van corporate governance